Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Personvernsvilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår BKSNord
Brukervilkårene handler om hvordan BKSNord og våre underleverandører/samarbeidspartnere samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte BKSNord sine e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig
BKSNord er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Efaktor er databehandler. BKSNord og Efaktor har inngått en databehandleravtale.

Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles
Vi (BKSNord, underleverandører/samarbeidspartnere og i enkelte tilfeller den som representerer deg (skole, bedrift)) behandler personopplysningene du eller den som representerer deg (skole, arbeidsgiver e.l.) oppgir: navn, fødsels- og personnummer, epostadresse, arbeidssted og kurs- og karakterhistorikk, samt IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere og rapportere gjennomført opplæring. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv eller vi gjør det, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs. Fødsels- og personnummer er nødvendig å innhente for kurs som benytter VIPPS for pålogging, og til å rapportere oppnådd kompetanse.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til uvedkommende. Det er kun Efaktor AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos BKSNord og våre underleverandører/ samarbeidspartnere som har tilgang til alle personopplysningene. Den som representerer deg (skole, bedrift) kan få tilgang til kurs- og karakterhistorikk samt utstedte kursbevis.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, fødsels- og personnummer, epostadresse, kurshistorikk og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger
BKSNord og våre underleverandører/samarbeidspartnere sletter brukere når de ber om å bli slettet.

Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering
  • å klage til Datatilsynet

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på halvor@bksnord.no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som Efaktor drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.